Основы и методология бизнес-школы

Программа школы бизнес-коучинга «Business Coaching School™» аккредитована в Европейской Федерации Коучинга www.eurocoach.eu

Модуль 1. Основи і методологія бізнес-коучингу

День 1. Базові поняття бізнес-коучингу

 • Історія і основні принципи бізнес-коучингу
 • VUСA-світ і коучинг. Основні принципи, інструменти, стратегії коуч-взаємодії
 • Відмінності бізнес-коучингу та інших професій типу «людина-людина»
 • Види і форми коучингу. Можливості та сфери застосування
 • Концепція 3D-коучингу
 • 11 маркерів коуч-позиції. Методи її формування
 • Коучингові запитання та активне слухання. Як формувати базові навички?

День 2. Методологія бізнес-коучингу (частина 1)

 • Структура і формат коучингового взаємодії
 • Предкоучингова діагностика та інструменти формування запиту
 • Методологія формування цілей в коуч-сесіях. Помилкові та реальні цілі
 • Специфікація цілей у коучингу
 • Моделі GROW, AID / PRO, SMART, SWOT, PARLA, STAR
 • Базові рівняння коучингу, технологія "Підтримуюче середовище"
 • Піраміда ефективності коучингу

День 3. Методологія бізнес-коучингу (частина 2)

 • Первинне інтерв'ю, формування коучингового контракту
 • Навички коучингових комунікацій
 • Ключові компетенції коуча. Поведінкові індикатори, особливості розвитку, IDP
 • Інструменти ТА в коучингу. Модель відповідальності коучі
 • Самооцінка ефективності процесів коучингу
 • "Матриця потенціалу": складові, способи її застосування
 • Стратегія в персональному коучингу: етапи, процес формування та реалізації

Модуль 2. Системний коучинг в організації

День 1. Основи, принципи, методи коучингу в організаціях

 • 7 етапів корпоративного коучингу, правила їх реалізації
 • Принципи побудови взаємовідносин "замовник-коуч-клієнт"
 • Діагностика, «зняття запиту» в корпоративному форматі коучингу
 • Основи проведення коучингу в контексті організації
 • Стратегія в корпоративному коучингу. "Модель узгодження" Надлера-Тушмана, модель 7С
 • Методи оцінки ефективності корпоративних коучингових програм
 • Мотивація і демотивация в коучингу. Формування "Карти мотивів"

День 2. Коучинг в організації: елементи системи

 • Компетентнісний підхід в корпоративному коучингу
 • Базові стратегії КК: "Піраміда зрілості", "Матриця розвиваючих призначень", "Цикли мотивації"
 • Коуч-менеджмент. Реалізація програми управління в стилі коучинг
 • Кар'єрний коучинг в корпоративному форматі: принципи, методи, алгоритми
 • Коучинг керівників та перших осіб
 • Зворотній зв'язок в коуч-форматі
 • Передача управління коучинговим процесом

День 3. Командний і груповий коучинг

 • Основні відмінності індивідуального і командного коучингу
 • Контракт з командою на сесію, проект, взаємодію
 • Задачі коуча на різних стадіях розвитку команди
 • Методи управління груповою динамікою
 • Моделі командного коучингу: "Дорожня карта", START, SWOT, "Піраміда логічних рівнів"
 • 15 основних форматів командного і групового коучингу
 • Імпровізація в коучингу, як справлятися в помилками і невдачами?
 • Коучинг проектних і віртуальних команд
 • Оцінка ефективності командного коучингу

Модуль 3. Просування системи коучингу в організації

День 1. Культура коучингу в організації: період змін

 • Коучинг та трансформація корпоративної культури. Внутрішній PR програм
 • Алгоритм реалізації корпоративної культури в стилі коучинг
 • Оцінка і формування готовності персоналу до впровадження змін
 • Причини опору змінам. Стратегії їх подолання, робота з продуктивними «станами Я».
 • Методи підвищення мотивації до змін
 • Ключові ролі і стилі керівництва для успішних змін
 • Ефективне і неефективне лідерство. Принципи розвитку компетенцій агентів змін

День 2. Посткоучинг і передача управління коучинговими процесами

 • Оцінка результативності коучингових програм
 • Модель ADDIE як стратегія взаємодії в корпоративному коучингу
 • Посткоучинговий супровід:
  1. розробка програми посткоучингових заходів
  2. інструменти та формати посткоучинга
  3. основні ролі в процесі посткоучингового супроводу
 • Принципи підтримки позитивних ефектів після коучингу
 • Передача управління коучинговим процесом на фініші взаємодії з замовником

День 3. Персональний бренд бізнес-коуча та побудова успішної практики

 • Специфіка коучингових послуг і особистий бренд фахівця. 8 основних принципів
 • Ядро персонального бренду і ресурси, необхідні для успішної кар'єри коуча
 • "Карта ресурсів" бізнес-коуча
 • Правила формування цільової аудиторії своїх послуг для зовнішніх і корпоративних коучів
 • Програма побудови успішної практики: напрямок, етапи, вибір продуктів
 • Формат роботи коуча, організація простору і робочого часу
 • Принципи просування. Як стати №1 у своїй ніші?

__________________________________________

СЕРТИФІКАЦІЯ

Тестування

Захист проектної роботи

Демонстраційна коуч-сесія