LIFE Coaching School

Сертифікаційний модульний on-line курс навчання коучингу. 16 занять, 100 годин практики, написання сертифікаційної роботи, захист проекту з обраної спеціалізації.

 

★ 16 занять по 1,5-2 години у форматі вебінару
★ практика із запитами реальних клієнтів
★ консультації з просування особистого бренду коуча
★ супервізія та підтримка від коуча-наставника у групі Fb
★ робота в міні-групах
★ презентація фінальної роботи потенційним клієнтам
★ сертифікація

Цілі курсу:

 • отримання знань, технік та алгоритмів коучингу в особистісній сфері;
 • придбання навички проведення коуч-сесій за різними запитами;
 • проходження супервізії та отримання зворотного зв'язку в розрізі коучингових навичок;
 • сертифікація з обраної спеціалізації;
 • просування свого бренду коуча на зовнішньому ринку

Модуль 1. Введення у коучинг

 • Етичний кодекс коуча
 • Роль коуча та його основні компетенції
 • STOP-лист для коучингу
 • Партнерство в коучингу, комунікації «Дорослий-Дорослий»
 • 8 компетенцій коуча та методи їх розвитку
 • Маркери коучингової позиції
 • Методи формування запитань у коучингу
 • Виявлення потреб у ході коучингу
 • Модель «Ціль. Потреба. Рішення"
 • Модель OSKAR
 • 3 генератори користі коучунгу (рекомендації ECF)
 • 10 помилок коучів-початківців
 • Навички активного слухання. Як створювати довіру у взаєминах коуч-коучи?
 • Методи опрацювання заборон на бажання/потреби
 • Матриця вирішення проблем

Модуль 2. Основи коучингу (частина 1)

 • Принципи коучингу: безоціночність, конфіденційність, довірчі відносини, емпатія, Я+Ти+
 • Технологічні аспекти коучингових бесід
 • Психологічні аспекти коучингових бесід
 • Технологія прояснення запиту в коучингу
 • Категорії та типи клієнтів
 • Методика проведення первинного інтерв'ю
 • Коучинговий контракт: принципи, формат, домовленості
 • Структура коучингової взаємодії
 • Цілепокладання в коучингу: 4 стратегії досягнення цілей, методики SMART, SPIRO, формат кінцевого результату
 • Опрацювання помилкових цілей
 • Модель GROW
 • Карта компетентності
 • Компас самомотивації
 • Помилки в реалізації коучингових стратегій
 • Трансформація деструктивних стратегій, напрямків, сценаріїв

Модуль 3. Основи коучингу (частина 2)

 • 3 стратегії зняття запиту та виявлення справжніх потреб клієнтів
 • Методологія складання коучингової програми
 • Принципи ведення коучингового діалогу
 • Метод «Коло підтримки»
 • Модель PRO
 • Модель SCORE
 • Техніка «Путівник у майбутнє»
 • Стандарти професії. 3D-коучинг концепції
 • Рівняння коучингу. Технологія реалізації методики
 • Інструменти: парафраз, віддзеркалення, розвиваючі запитання
 • Технологія «Підтримуюче середовище»
 • Матриця потенціалу в коучингу
 • Спектр навичок та умінь в коучингу
 • Методологія реалізації принципу «Баланс директивність-недирективність»
 • Модель «Піраміда логічних рівнів» в коучингу

Модуль 4. Коучинг кар'єри та самореалізації

 • Принципи кар'єрного коучингу
 • Методологія розвитку компетенцій у коуч-форматі
 • Внутрішня система координат людини
 • Методика «Хочу-Можу-Треба»
 • Цикл коучингу у сфері кар'єри/самореалізації
 • Технологія «Аналіз проблемної ситуації»
 • Модель КРЕДО
 • Інструменти постановки кар'єрних цілей
 • Методологія складання кар'єрних планів
 • Технологія інвентаризації ресурсів
 • Бар'єри та страхи на шляху до кар'єрних цілей
 • Техніки подолання бар'єрів, прийняття рішень, інвентаризації ресурсів
 • Технологія прийняття рішень у коучінгу
 • Методики SWOT-аналіз, "Декартові квадранти", «Дерево рішень»
 • Коучингові запитання для ефективного прийняття рішень

Модуль 5. Коучинг емоційної компетентності

 • Основні запити в EQ-коучингу
 • 5 компонентів емоційного інтелекту та інструменти самодіагностики через коуч-технології
 • 5 блоків спеціальних запитань для аудиту сфер EQ
 • Як усвідомлювати та фіксувати емоції та почуття (ДЕС, мобільні програми, емоційний сигнал)
 • Алгоритм нейтралізації агресії та нападу в комунікаціях
 • Техніки управління емоціями. Метод "Написання нового сценарію"
 • Коуч-методики саморегуляції
 • Коучингові інструменти самомотивації
 • Емпатія в коучингу. Позиції коуча та коучі
 • Методи розвитку емпатичного слухання
 • Методика проведення цілеспрямованої бесіди
 • Шкала міжособистісних відносин
 • Алгоритми цивілізованого спілкування: аргументація, зворотній зв'язок

Модуль 6. Коучинг у сімейних взаєминах та у питаннях батьки-діти

 • Основні запити у сфері сімейних відносин. Із чим працює коуч?
 • Стадії життєвого циклу сім'ї
 • Сценарна сфера сім'ї. Методи вирішення проблем
 • Стратегія опрацювання емоційної сфери сім'ї
 • Основні страхи в емоційній сфері. Стратегія роботи зі страхами у коуч-форматі
 • 8 коучингових технік роботи зі страхами
 • Техніка "7 кіл розподілу уваги/ресурсів"
 • Інструменти роботи з знецінення
 • Стратегія опрацювання комунікативної сфери сім'ї
 • Техніки «Доросла позиція», «Виявлення та вербалізація потреб», «Особисті межі»
 • Методика 4 типу батьків/тест на виявлення типу виховання
 • Коригування неефективних сценаріїв у відносинах
 • Техніка "Колесо цінностей"
 • Модель РОСТ
 • Модель НАМ

Модуль 7. Коучинг балансу/ефективності

 • Балансні моделі, матриця ефективності, техніки реалізації потенціалу
 • Робота з коучі, що перебувають у стресовій ситуації
 • Стадії загального адаптаційного синдрому
 • Прояснення та усунення причин стресу: метод «Джерела переживань», самокоучинг, дисоціації за допомогою запитань, принцип 10х90
 • Кризи та інструменти коучингу (сепарація, переоцінка цінностей, екзистенційна криза, занурення у власний світ)
 • Робота з вигоранням та проблемними ситуаціями
 • Стратегія роботи в кризовій коучингу
 • Технологія «Проблемне поле»
 • Інструменти моделювання успішних ситуацій
 • Модель STAR
 • Метод Парето в коучингу ефективності
 • Модель SELF discipline

Модуль 8. Персональний бренд коуча та побудова успішної практики

 • Розвиток коучів після закінчення навчання та сертифікації:
  1. статус;
  2. експертність;
  3. професіоналізм
  4. популярність
  5. затребуваність
 • Як відкрити коучингову практику та вибрати свою нішу?
 • 3 етапи побудови успішної практики
 • Ресурсна точка старту
 • Напрямок, який принесе гроші та успіх
 • Ціноутворення в коучингу
 • «Карта ресурсів консультанта»
 • Створення «Аватара клієнта» та формування бази клієнтів
 • Просування. Як стати №1 у своїй ніші
 • 25 інструментів самопіару для коуча
 • Методи розвитку конкурентних переваг

*****************************************


Час проведення занять: 18:30-20:30


Формат проведення: вебінар


Автор програми: Наталія Семитоцька, організаційний коуч, автор та провідний тренер "Школи бізнес-коучингу".
Власник HR-LAND.
Досвід роботи у сфері коучингу з 2003 року.

Тренер: Тетяна Чудакорова

https://coach-school.org/our-coaches/tetiana-chudakorova-ukr


Вартість участі: екв. 750 $ (є розстрочка).
Для випускників "Школи бізнес-коучингу" вартість 500 $

Сертифікація: організаційний внесок 1000 грн.