Школа бізнес-коучинга. ONLINE

Програма курсу з бізнес-коучингу «Business Coaching School™» акредитована у Європейській Федерації Коучингу www.eurocoach.eu 18 уроків, менторинг, практика в бізнес-проектах.

Модуль 1. Основи і методологія бізнес-коучинга

День 1. Базові поняття бізнес-коучингу

 • Історія і основні принципи бізнес-коучинга.
 • BANI-світ і коучинг. Основні принципи, інструменти, стратегії коуч-взаємодії.
 • Відмінності бізнес-коучинга та інших професій типу «людина-людина».
 • Види і форми коучинга. Можливості та сфери застосування.
 • Концепція 3D-коучинга.
 • 11 маркерів коуч-позиції. Методи її формування.
 • Коучингові запитання та активне слухання. Як формувати базові навички?

День 2. Методологія бізнес-коучинга (частина 1)

 • Структура і формат коучингового взаємодії.
 • Предкоучингова діагностика та інструменти формування запиту.
 • Методологія формування цілей в коуч-сесіях. Помилкові та реальні цілі.
 • Специфікація цілей у коучингу.
 • Моделі GROW, AID / PRO, SWOT, PARLA, STAR(T), STEPPA, GOMAD, ARCS, GENIUS, OSCAR, CLEAR та інші.
 • Базові рівняння коучингу, технологія "Підтримуюче середовище".
 • Піраміда ефективності коучингу.

День 3. Методологія бізнес-коучинга (частина 2)

 • Первинне інтерв'ю, формування коучингового контракту.
 • Навички коучингових комунікацій.
 • Ключові компетенції коуча. Поведінкові індикатори, особливості розвитку, IDP.
 • Інструменти ТА в коучингу. Модель відповідальності коучі.
 • Самооцінка ефективності процесів коучингу.
 • "Матриця потенціалу": складові, способи її застосування.
 • Стратегія в персональному коучингу: етапи, процес формування та реалізації.

Модуль 2. Системний коучинг в організації

День 1.Основи, принципи, методи коучинга в організаціях

 • 7 етапів корпоративного коучинга, правила їх реалізації.
 • Принципи побудови взаємовідносин "замовник-коуч-клієнт".
 • Діагностика, «зняття запиту» в корпоративному форматі коучингу.
 • Основи проведення коучингу в контексті організації.
 • Стратегія в корпоративному коучингу. "Модель узгодження" Надлера-Тушмана, модель 7С.
 • Методи оцінки ефективності корпоративних коучингових програм.
 • Мотивація і демотивация в коучингу. Формування "Карти мотивів"

День 2. Коучинг в організації: елементи системи

 • Компетентнісний підхід в корпоративному коучингу.
 • Базові стратегії КК: "Піраміда зрілості", "Матриця розвиваючих призначень", "Цикли мотивації".
 • Коуч-менеджмент. Реалізація програми управління в стилі коучинг.
 • Кар'єрний коучинг в корпоративному форматі: принципи, методи, алгоритми.
 • Коучинг керівників та перших осіб.
 • Зворотній зв'язок в коуч-форматі.
 • Передача управління коучинговим процесом

День 3. Командний і груповий коучинг

 • Основні відмінності індивідуального і командного коучингу.
 • Контракт з командою на сесію, проект, взаємодію.
 • Задачі коуча на різних стадіях розвитку команди.
 • Методи управління груповою динамікою.
 • Моделі командного коучингу: "Дорожня карта", START, SWOT, "Піраміда логічних рівнів".
 • 15 основних форматів командного і групового коучингу.
 • Імпровізація в коучингу, як справлятися в помилками і невдачами?
 • Коучинг проектних і віртуальних команд.
 • Оцінка ефективності командного коучингу

Модуль 3. Просування системи коучингу в організації

День 1. Культура коучингу в організації: період змін

 • Коучинг та трансформація корпоративної культури. Внутрішній PR програм.
 • Алгоритм реалізації корпоративної культури в стилі коучинг.
 • Оцінка і формування готовності персоналу до впровадження змін.
 • Причини опору змінам. Стратегії їх подолання, робота з продуктивними «станами Я».
 • Методи підвищення мотивації до змін.
 • Ключові ролі і стилі керівництва для успішних змін.
 • Ефективне і неефективне лідерство. Принципи розвитку компетенцій агентів змін.

День 2. Посткоучинг і передача управління коучинговими процесами

 • Оцінка результативності коучингових програм.
 • Модель ADDIE як стратегія взаємодії в корпоративному коучингу.
 • Посткоучинговий супровід: розробка програми посткоучингових заходів.
 • інструменти та формати посткоучинга.
 • основні ролі в процесі посткоучингового супроводу.
 • Принципи підтримки позитивних ефектів після коучингу.
 • Передача управління коучинговим процесом на фініші взаємодії з замовником

День 3. Персональний бренд бізнес-коуча та побудова успішної практики

 • Специфіка коучингових послуг і особистий бренд фахівця. 8 основних принципів.
 • Ядро персонального бренду і ресурси, необхідні для успішної кар'єри коуча.
 • "Карта ресурсів" бізнес-коуча.
 • Правила формування цільової аудиторії своїх послуг для зовнішніх і корпоративних коучів.
 • Програма побудови успішної практики: напрямок, етапи, вибір продуктів.
 • Формат роботи коуча, організація простору і робочого часу.
 • Принципи просування. Як стати №1 у своїй ніші?

СЕРТИФІКАЦІЯ

 • Тестування
 • Захист проектної роботи
 • Демонстраційна коуч-сесія

 

__________________________

Вартість навчання: екв. 1500 $ 

Увага! Можна забронювати вигідний прайс, для цього достатньо реєстрації.

При реєстрації до 03.08.2023 - екв. 1000$, до 03.09.2023 - екв. 1250$
__________________________________________

Реєстрація: https://forms.gle/JvnXzBcFtz6fN2uk8

Сертифікаційний внесок: 1000 грн.