Школа бизнес-коучинга ONLINE

Програма школи бізнес-коучингу «Business Coaching School™» акредитована у Європейській Федерації Коучингу www.eurocoach.eu

Модуль 1. Основи і методологія бізнес-коучингу

День 1. Базові поняття бізнес-коучингу
Історія і основні принципи бізнес-коучингу
VUСA-світ і коучинг. Основні принципи, інструменти, стратегії коуч-взаємодії
Відмінності бізнес-коучингу та інших професій типу «людина-людина»
Види і форми коучингу. Можливості та сфери застосування
Концепція 3D-коучингу
11 маркерів коуч-позиції. Методи її формування
Коучингові запитання та активне слухання. Як формувати базові навички?

День 2. Методологія бізнес-коучингу (частина 1)
Структура і формат коучингового взаємодії
Предкоучингова діагностика та інструменти формування запиту
Методологія формування цілей в коуч-сесіях. Помилкові та реальні цілі
Специфікація цілей у коучингу
Моделі GROW, AID / PRO, SMART, SWOT, PARLA, STAR
Базові рівняння коучингу, технологія "Підтримуюче середовище"
Піраміда ефективності коучингу

День 3. Методологія бізнес-коучингу (частина 2)
Первинне інтерв'ю, формування коучингового контракту
Навички коучингових комунікацій
Ключові компетенції коуча. Поведінкові індикатори, особливості розвитку, IDP
Інструменти ТА в коучингу. Модель відповідальності коучі
Самооцінка ефективності процесів коучингу
"Матриця потенціалу": складові, способи її застосування
Стратегія в персональному коучингу: етапи, процес формування та реалізації

Модуль 2. Системний коучинг в організації

День 1. Основи, принципи, методи коучингу в організаціях
7 етапів корпоративного коучингу, правила їх реалізації
Принципи побудови взаємовідносин "замовник-коуч-клієнт"
Діагностика, «зняття запиту» в корпоративному форматі коучингу
Основи проведення коучингу в контексті організації
Стратегія в корпоративному коучингу. "Модель узгодження" Надлера-Тушмана, модель 7С
Методи оцінки ефективності корпоративних коучингових програм
Мотивація і демотивация в коучингу. Формування "Карти мотивів"

День 2. Коучинг в організації: елементи системи
Компетентнісний підхід в корпоративному коучингу
Базові стратегії КК: "Піраміда зрілості", "Матриця розвиваючих призначень", "Цикли мотивації"
Коуч-менеджмент. Реалізація програми управління в стилі коучинг
Кар'єрний коучинг в корпоративному форматі: принципи, методи, алгоритми
Коучинг керівників та перших осіб
Зворотній зв'язок в коуч-форматі
Передача управління коучинговим процесом

День 3. Командний і груповий коучинг
Основні відмінності індивідуального і командного коучингу
Контракт з командою на сесію, проект, взаємодію
Задачі коуча на різних стадіях розвитку команди
Методи управління груповою динамікою
Моделі командного коучингу: "Дорожня карта", START, SWOT, "Піраміда логічних рівнів"
15 основних форматів командного і групового коучингу
Імпровізація в коучингу, як справлятися в помилками і невдачами?
Коучинг проектних і віртуальних команд
Оцінка ефективності командного коучингу

Модуль 3. Просування системи коучингу в організації

День 1.
Культура коучингу в організації: період змін
Коучинг та трансформація корпоративної культури. Внутрішній PR програм
Алгоритм реалізації корпоративної культури в стилі коучинг
Оцінка і формування готовності персоналу до впровадження змін
Причини опору змінам. Стратегії їх подолання, робота з продуктивними «станами Я».
Методи підвищення мотивації до змін
Ключові ролі і стилі керівництва для успішних змін
Ефективне і неефективне лідерство. Принципи розвитку компетенцій агентів змін

День 2. Посткоучинг і передача управління коучинговими процесами
Оцінка результативності коучингових програм
Модель ADDIE як стратегія взаємодії в корпоративному коучингу
Посткоучинговий супровід:розробка програми посткоучингових заходів
інструменти та формати посткоучинга
основні ролі в процесі посткоучингового супроводу
Принципи підтримки позитивних ефектів після коучингу
Передача управління коучинговим процесом на фініші взаємодії з замовником

День 3. Персональний бренд бізнес-коуча та побудова успішної практики
Специфіка коучингових послуг і особистий бренд фахівця. 8 основних принципів
Ядро персонального бренду і ресурси, необхідні для успішної кар'єри коуча
"Карта ресурсів" бізнес-коуча
Правила формування цільової аудиторії своїх послуг для зовнішніх і корпоративних коучів
Програма побудови успішної практики: напрямок, етапи, вибір продуктів
Формат роботи коуча, організація простору і робочого часу
Принципи просування. Як стати №1 у своїй ніші?
__________________________________________

СЕРТИФІКАЦІЯ

Тестування

Захист проектної роботи

Демонстраційна коуч-сесія